KULLANICI SÖZLEŞMESİ


Web sitesini kullanmadan önce bu sözleşmeyi inceleyin. www.insanpsikoloji.net web sitesini kullandığınızda, bu sözleşmeyi okuduğunuz ve anladığınız tahmin edilmektedir.

1. Taraflar
a) www.insanpsikolojisi.net alan adı İstanbul'dan faaliyet göstermektedir.
b) www.insanpsikoloji.net web sitesini kullanan internet kullanıcısı. (Bundan böyle kullanıcı olarak anılacaktır.)
2. Sözleşmenin Amacı
Bu Anlaşmanın konusu, Doğan Serdar'ın sahip olduğu www.insanpsikoloji.net web sitesinden yararlanma koşullarını belirlemektir.
3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Kullanıcı, www.insanpsikoloji.net web sitesine kayıt olurken verilen kişisel bilgilerin ve diğer bilgilerin yasalar uyarınca doğru olduğunu ve www.insanpsikoloji.net'in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
3.2. Kullanıcı, www.insanpsikoloji.net tarafından başkalarına veya kuruluşlara kendisine verilen şifreyi sağlayamaz; üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı ona aittir. Bu nedenle, www.insanpsikoloji.net'in üçüncü taraflar veya yetkili makamlar tarafından www.insanpsikoloji.net aleyhine açılabilecek tüm iddia ve taleplere karşı www.insanpsikoloji.net'in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 
3.3. Kullanıcı, www.insanpsikoloji.net web sitesini kullanırken yasal düzenlemelere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, ortaya çıkan tüm yasal ve cezai sorumluluklar kullanıcıyı tamamen ve münhasıran bağlar.
3.4. Kullanıcı, www.insanpsikoloji.net web sitesini kamu düzenini bozmak, kamu ahlakını ihlal etmek, diğer insanları rahatsız etmek ve taciz etmek, başkalarının fikri mülkiyet ve telif haklarını ihlal etmek için hiçbir şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
3.5. www.insanpsikoloji.net web sitesinde kullanıcılar tarafından kullanılan beyan ve yazılı fikir ve düşünceler, kullanıcıların tamamen kişisel görüşlerini oluşturur ve izleyiciyi bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin www.insanpsikoloji.net ile hiçbir ilgisi veya bağlantısı yoktur. www.insanpsikoloji.net, kullanıcı tarafından beyan edilecek görüş ve görüşler nedeniyle üçüncü tarafların uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü şahıslar tarafından beyan edilecek görüş ve görüşler nedeniyle kullanıcının maruz kalabileceği zararlardan sorumlu değildir.
3.6. www.insanpsikoloji.net, kullanıcı verilerinin izinsiz okunmasından ve yazılım ve verilere herhangi bir zarar gelmesinden sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, www.insanpsikoloji.net web sitesinin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir hasar nedeniyle www.insanpsikoloji.net'ten tazminat talep etmemeyi önceden kabul etmiştir.
3.7. Kullanıcı izinsiz olarak diğer İnternet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine erişmemeyi veya bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi takdirde, bundan doğan hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcıya aittir.
3.8. Bu kullanıcı sözleşmesinde listelenen bir veya daha fazla makaleyi ihlal eden kullanıcı, bu ihlalden cezai ve yasal olarak sorumludur ve www.insanpsikoloji.net'i bu ihlallerin yasal ve cezai sonuçlarından uzak tutacaktır. Bunun yanında; Bu ihlal nedeniyle, olay yasal alana getirilirse, www.insanpsikoloji.net, kullanıcının kullanıcıya karşı sözleşmesine uymaması nedeniyle tazminat talep etme hakkını saklı tutar.
3.9. www.insanpsikoloji.net her zaman kullanıcı birliğini tek taraflı olarak silme ve kullanıcıya ait dosyaları, belgeleri ve bilgileri silme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, www.insanpsikoloji.net'in hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.10. www.insanpsikoloji.net'in yazılımı ve tasarımı Doğan Serdar'a aittir ve bunlarla ilgili telif hakkı ve / veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili yasalar tarafından korunmaktadır ve kullanıcı tarafından kullanılamaz, edinilemez veya değiştirilemez.
3.11. www.insanpsikoloji.net web sitesini iyileştirmek ve geliştirmek ve / veya yasal mevzuat kapsamında, web sitesinde erişilen sayfalar, sayfalar için web sitesine erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve IP adresi (İnternet Protokolü) Web sitesine erişim sırasına ve web sitesine doğrudan bağlantıya erişildi. Web sitesinin İnternet adresi gibi bazı bilgiler toplanabilir.
3.12. www.insanpsikolojisi.net, kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a)yasal gereklere uygun hareket etmek veya tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) www.insanpsikolojisi.net web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
3.13. www.insanpsikolojisi.net web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı www.insanpsikolojisi.net web sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. www.insanpsikolojisi.net, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.insanpsikolojisi.net web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. www.insanpsikolojisi.net, kullanıcı sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, www.insanpsikolojisi.net'e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287′ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. www.insanpsikolojisi.net, iş bu kullanıcı sözleşmesi uyarınca, kullanıcılarının kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, kullanıcı işbu kullanıcı sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme kullanıcının siteyi kullanmadığı zamanlarda feshedilir.
5. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
6. Yürürlük
Kullanıcının siteyi kullanması, kullanıcının; kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kullanıcı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının siteyi kullanmasıyla birlikte karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Yorum Gönderme

0 Yorumlar